InCoax Networks AB:s delårsrapport, juli – september 2023

Finansiell utveckling

Juli – september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 14 718 962 SEK (1 482 530), omsättningen i linje med budget, drivet av försäljning till en USA-baserad FiberLAN-operatör.
 • Rörelseresultatet uppgick till -1 846 136 SEK (-7 730 587), resultatet drivet av en ökad försäljning.
 • Resultat efter skatt uppgick till -1 871 146 SEK (–7 783 685), och resultat per aktie uppgick till -0,03 SEK (–0,19).
 • Periodens kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till -17 298 062 SEK (-12 400 922).
   

Januari – september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 36 968 769 SEK (11 311 054), omsättningen i linje med budget, drivet av försäljning till en USA-baserad FiberLAN-operatör.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 245 281 SEK (-19 075 305), en förbättring drivet av en ökad försäljning.
 • Resultat efter skatt uppgick till -11 533 606 SEK (–19 185 787), och resultat per aktie uppgick till -0,16 SEK (–0,47).
 • Periodens kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till -26 505 609 SEK (-10 087 945).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • InCoax erhåller tilläggsorder på 14 MSEK från den USA-baserade Tier-1-operatören.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • 5G FWA Extension-teknik är nyckeln till att nå högre hastigheter snabbare i lägenhetskomplex säger InCoax (artikel).
 • InCoax Networks AB (publ) offentliggör utsedd valberedning.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet (pdf). Delårsrapporten finns även tillgänglig på https://www.incoax.com/investor-information-swe/ .

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 november 2023 kl. 08:30 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) ger ny användning till fastigheters befintliga koaxialkabelnät för förlängning av fiber och fast yttäckande radioaccess (FWA) till världens ledande bredbandsoperatörer. 
Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital integration och bred tillgång till internet.
 

För mera information om företaget, besök incoax.com. Vator Securities AB, tel. +46 8-5800 6599, ca@vatorsec.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar