Jörgen Ekengren utses till ny VD för InCoax Networks AB

Det är styrelsens bedömning att ett nytt ledarskap är nödvändigt med beaktande av var Bolaget befinner sig idag och för att framgångsrikt kunna vidareutveckla Bolaget.

Ekengren har varit anställd i Bolaget sedan 2018 då han tillträdde rollen som COO. Ekengren har cirka 30 års arbetslivserfarenhet inom affärsverksamhet och elektronik samt har bl.a. en sourcing bakgrund från Ericsson, Sony Ericsson och Sony Mobile.

”Jag ser fram emot att ta mig an VD-posten för InCoax Networks AB med ett starkt engagemang till styrelsen och aktieägare för att lyckas med uppgiften. InCoax verkar på en enorm marknad och jag ser en tydlig möjlighet att ta en betydande marknadsandel genom att fokusera våra insatser på utvalda segment och samtidigt genomföra nödvändig strikt kostnadskontroll”, säger Jörgen Ekengren.

Peter Carlssons har en uppsägningstid om sex månader samt därefter rätt till avgångsvederlag under sex månader.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 mars 2020 kl. 12.55 (CET).
 

Dokument & länkar