InCoax erhåller följdorder på 3,2 MSEK order från en Fiber/LAN Operatör i USA

Operatören har för närvarande cirka en halv miljon abonnenter och är aktiv i mer än tio storstadsområden i USA.

Följdordern som innebär utökad marknadstäckning bekräftar förtroendet för vår tekniska lösning och att vår tidigare kommunicerade strategi är rätt. Behovet av prestanda- och kostnadseffektiva “last-mile” -lösningar till byggnader är stort och kommer att fortsätta vara så under lång tid framöver eftersom efterfrågan på bredband med Gigabit-hastighet ökar. Vår position är gynnsam då vår lösning är konkurrenskraftig i förhållande till alternativa teknologier”, säger Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks.

”Denna order är ett viktigt steg för att bygga en kundbas för större volymer med repetitiv försäljning, vilket ger oss ett bättre underlag för produktionsplanering och framtida leveranser. Vi är mycket optimistiska kring till ökad marknadspenetration och försäljning i USA” säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax Networks.

InCoax MoCA Access 2.5-plattformen är ett kostnadseffektivt och snabbt sätt för att genomföra fiberstrategin hela vägen till användaren. Implementering av InCoax lösning accelererar antalet driftsättningar av abonnenter och kortar tiden till ökade intäkter för operatören.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 januari 2021 kl. 08.30 (CET).

Dokument & länkar