InCoax har framgångsrikt genomfört en kapitalisering om 25 MSEK och undersöker möjligheten att lista bolagets aktier

Emissionslikviderna kommer främst att användas för kommersialisering av Bolagets senaste lösning, In:xtnd ™, som möjliggör bredband med Gigabit-hastighet i det befintliga koaxialnätet i lägenheter till samma kvalitet som en ren fiberlösning, men till en betydligt lägre kostnad. InCoax lanserade sin In:xtnd™-lösning i juni 2018 på den stora kabel-tv-utställningen Anga Com i Köln, med stort intresse från potentiella kunder. Sedan utställningen har InCoax kontaktats av flera potentiella kunder och partners som vill ha ytterligare produktdemonstrationer.

InCoax har även beslutat att undersöka möjligheten att lista Bolagets aktier på en lämplig handelsplattform. En listning förväntas främja Bolagets utveckling och tillväxt och ge InCoax en kvalitetsstämpel. En listning av Bolagets aktier förväntas också ha en positiv inverkan på InCoaxs relationer med partners, transaktionsflöde och potentiella kunder.

“Jag är mycket nöjd med resultatet av kapitaliseringen. Utfallet visar stor tilltro och intresse för InCoax och våra lösningar, både från nuvarande aktieägare och nya investerare. Vi tror att en listning av aktierna är nästa fas i Bolagets utveckling”, säger Peter Carlsson, VD för InCoax.

Dokument & länkar