InCoax ingår ett projektavtal med en nordamerikansk Tier 1 operatör

“Intresset som denna nordamerikanska Tier 1 operatör visar i vår föreslagna lösning är mycket uppmuntrande och detta projekt är en ”game-changer” för InCoax. Efter flera månader med detaljerade diskussioner och analyser tillsammans med InCoax, har operatören beslutat att inleda ett formaliserat utvärderingsprojekt med InCoax, i vilket de avsätter betydande resurser. Denna operatör representerar en gigantisk affärsmöjlighet för InCoax. Flera miljoner abonnenter är adresserbara, vilket innebär en affärsmöjlighet upp till multi-miljarder SEK området för InCoax och en distributionspartner”, säger Jörgen Ekengren, VD, InCoax

InCoax MoCA Access 2.5 plattform ger upp till 2,5 Gbps kapacitet till enskilda abonnenter på ett kostnadseffektivt sätt och kan samexistera med DOCSIS-system. InCoax lösning är mycket skalbar för att betjäna både villor och lägenheter. Lösningen har ett rikt utbud av funktioner som enkelt kan integreras i operatörens befintliga management-plattformar.

”Vi är mycket nöjda över att denna operatör har beslutat att gå vidare till ett projekt i nära samarbete med oss, och vi är mycket positiva till deras engagemang och snabbhet i projektet. Jag har stora förväntningar på detta projekt och den framtida kommersiella relationen med denna operatör. Dessutom får vi mer och mer intresse från större operatörer i vår MoCA Access 2.5 plattform. Jag är övertygad om att vi kommer att se fler operatörer utvärdera och implementera vår lösning", säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendekontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 juli 2020 kl. 08.00 (CET)

Dokument & länkar