InCoax får order på Managed Services på 0,49 MUSD (5 MSEK) från den USA-baserade Fiber/LAN operatören.

Beställningen omfattar mjukvaruunderhåll och expertis av InCoax system för fiberåtkomst hos operatören, vilket säkerställer funktionalitet och minskar operatörens behov av driftpersonal. Genom försäljning av dessa tjänster tar InCoax ett steg för ännu närmare samarbete med operatören, som får åtkomst till den kompetens och de expertkunskaper InCoax besitter som en löpande tjänst.

Den globala marknaden för telekomhanterade tjänster uppgick till 20 miljarder USD 2021, och förväntas öka med 13,6 % under prognosperioden till 2030 enligt en rapport från ”Reports and Data” från 2021. Operatörer måste generellt höja sina ekonomiska resultat och minska sina driftskostnader och ett sätt att göra detta på är genom att lägga ut funktioner på entreprenad till professionella leverantörer som kan erbjuda förbättrad effektivitet och skalekonomi.

Vi har under en längre tid arbetat med att utforma våra Managed Services-erbjudanden och denna order är ett bra bevis på att strategin är rätt”, säger Jörgen Ekengren VD på InCoax Networks AB.

InCoax kommer succesivt att lansera adderade Managed Services-erbjudanden i form av paketerade produkter vilket kommer att förenkla erbjudandet och tydliggöra värdet av vår leverans”, säger Helge Tiainen, Head of Marketing, Sales och Product Management.

Här finner ni mer information om InCoax och bolagets MultiGigabitslösningar.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 december 2022 kl. 15:30 (CET).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) återanvänder fastigheters befintliga koaxialkabelnät för bredbandsåtkomst i fiberinstallationer (FTTH) till världens ledande bredbandsoperatörer.
Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt, kostnadseffektivt samt smidigt komplement till fiber, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital inkludering och internetåtkomst för alla.

För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar