InCoax erhåller tilläggsorder på 14 MSEK från den USA-baserade Tier-1-operatören

Leverans av den initiala ordern på hemmanätverksutrustning skedde under det fjärde kvartalet 2022. Operatören har kontinuerligt installerat utrustningen under det första halvåret 2023 och fortsätter nu utrullningen. Lösningen adresserar ett användningsfall för privata enfamiljshus där operatören har ett behov av att löpande ersätta ett äldre befintligt system i cirka fyra miljoner enfamiljshus under en tre- till femårsperiod.

Här finner ni mer information om InCoax och bolagets MultiGigabitslösningar.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 september 2023 kl. 08:30 (CEST).

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com  
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) återanvänder fastigheters befintliga koaxialkabelnät för bredbandsåtkomst i fiberinstallationer (FTTH) till världens ledande bredbandsoperatörer.
Tekniken är ett högpresterande, framtidssäkert, pålitligt och kostnadseffektivt komplement till fiber, som minskar installationstiden och förbättrar anslutningsgraden, för ökad digital inkludering och internetåtkomst för alla.

 

För mera information om företaget, besök incoax.com. Vator Securities AB, tel. +46 8-5800 6599, ca@vatorsec.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar