InCoax erhåller ytterligare order på 0,9 miljoner USD (9,4 miljoner SEK) från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.

InCoax och operatören kompletterar den tidigare ordern för 2023 avseende den expansion som operatören ska genomföra med InCoax lösning. Detta har resulterat i en order som säkerställer tillgången på produkter under 2023.

"I en period av global oro och osäkerhet är det betryggande att se den ökade orderingången från operatören. Att ta hem denna order är ett gott tecken på operatörens fokus och avsikt att fortsätta expansionen på den amerikanska bredbandsmarknaden med vår systemlösning", säger Andreas Bergman, Head of Sales på InCoax Networks AB.

Här finner ni mer information om InCoax och bolagets MultiGigabitslösningar.

Denna information är sådan information som InCoax Networks AB (publ) är skyldigt att offentliggöraenligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående försorg, för offentliggörande den 12 december 2022 kl. 20:15 (CET).

För ytterligare information:

Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com 
+46 73 899 55 52

Om InCoax Networks AB (publ)
InCoax Networks AB (publ) is Reinventing Connectivity in existing property coaxial networks for high performance broadband access by solving the ‘Last Mile Challenge’ in Fiber-To-The-Home (FTTH) deployments for Communication Service Providers (CSP) globally.
The technology is a future proof, reliant, cost-effective and non-intrusive complement to fiber, that reduces installation time and improves take-up rate, to boost digital inclusion and Internet access for all.

För mera information om företaget, besök incoax.com. Augment Partners AB, tel. +46 8-604 22 55  info@augment.se, är Bolagets Certified Adviser.

Dokument & länkar