ANEDiS ingår VAR-avtal med InCoax för den tyska marknaden

ANEDiS (Antenna and Network components Distribution) har under årens lopp gjort sig kända i branschen som specialister inom såväl aktiva och passiva nätverkskomponenter, som test- och mätutrustning för bredbandskommunikation. Framgångarna har byggts på välutbildad personal, en högkvalitativ produktportfölj, djup marknadskännedom, projektledarkompetens och djupa affärsrelationer med välrenomérade tillverkare och samarbetspartners.

Efter en utvärderingsperiod, är nu ANEDiS redo att addera in:xtnd Ethernet över koax till sin produktportfölj av nätverkslösningar för bredband. In:xtnd kommer att spela en viktig roll för att minimera tidsåtgång och installationskostnader för tyska stadsnätsoperatörer.

“Som specialister inom bredband på den tyska marknaden ser vi in:xtnd som ett smart sätt att använda befintliga koaxialkabelnätverk för distribution av bredband genom Ethernet över koax. De flesta tyska MDU:er har idag koaxialkabelnätverk redan installerade, så vi ser in:xtnd som ett viktigt komplement till vår portfölj av högkvalitativa nätverkskomponenter för att adressera just denna marknad”; säger Tilo Heinrich CEO of ANEDiS GmbH.

"ANEDiS kommer att genom deras expertis och räckvidd, ge bra understöd för penetration av den tyska marknaden, vilken är en av de snabbast växande i Europa. Vi har sett ett stort intresse för in:xtnd i Tyskland och har haft flera försöksanläggningar igång under en tid. ANEDiS är väletablerade på marknaden och har potential att effektivt marknadsföra in:xtnd till de många lokala Stadtwerke. Vi välkomnar ANEDiS med deras kompetens, kvalitetsfokus, starka marknadsställning och utmärkta utbildningsanläggning till vårt nätverk av samarbetspartners"; säger Helge Tiainen, Head of Product Management, Marketing & Sales, InCoax Networks.

* Enligt IDATE FTTH prognos för utveckling av de europeiska marknaderna, kommer Tysklands andel av FTTH/B abonnemang att öka från 1,4 miljoner 2020 till 10,5 miljoner 2025. Ökningen från 2018 till 2025 förväntas vara 1006%.

Dokument & länkar