InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari–september 2019

Under tredje kvartalet har ytterligare utvärderingsprojekt påbörjats och första referenskunderna är på plats. 26 potentiella kunder är i testfas och kommersiella diskussioner förs. Pågående arbete med fem stora operatörer innebär spännande möjligheter på kort och medellång sikt.

 

Finansiell utveckling 

Juli – September 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 178 947 SEK (408 972), vilket motsvarar en minskning med 56 procent gentemot samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till –13 624 785 SEK (–11 347 662), en minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.
 • Resultat efter skatt uppgick till –13 856 735 SEK (–11 408 943), vilket ger ett resultat per aktie om -1,12 SEK (-1,38).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till -3 788 271 SEK (3 213 001) och de likvida medlen uppgick till 22,6 MSEK vid kvartalets utgång.

January – September 2019

 •  Nettoomsättningen uppgick till 2 245 520 SEK (1 315 976), vilket motsvarar en ökning med 71 procent gentemot samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till –47 085 489 SEK (–31 711 770), en minskning framförallt drivet av organisationstillväxt.
 • Resultat efter skatt uppgick till –47 400 864 SEK (–31 829 385), vilket ger ett resultat per aktie om
  –3,83 SEK (–3,84).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för perioden uppgick till 14 836 369 SEK (1 219 859).

Väsentliga händelser i kvartalet

 •  InCoax upptog den 20 augusti 2019 en bryggfinansiering om 15 MSEK och den 9 september 2019 beslutade xtra bolagsstämman om en företrädesemission om cirka 59 MSEK.
 • Bolaget stärkte försäljningsorganisationen med affärsutvecklare i Nordamerika och en försäljningschef i Tyskland.
 • Första ordern från svenska operatören A3 av In:xtnd™.
Close Menu