InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari – mars 2023

Under det första kvartalet fortsatte leveranserna till den USA-baserade Fiber/LAN operatören Google Fiber och tillsammans med övrig försäljning så innebar detta ett starkt kvartal för InCoax där Bolaget, jämfört med motsvarande kvartal 2022, mer än fördubblade försäljningen.

 

Finansiell utveckling 

Januari – mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 12 931 661 SEK (5 688 149), fortsatt högre omsättning än
    föregående år, drivet av försäljning till en USA-baserad Fiber/LAN-operatör.
  • Rörelseresultatet uppgick till -3,082,507 SEK (-6 293 170), en förbättring drivet av en ökad försäljning och en positiv bruttovinst.
  • Resultat efter skatt uppgick till -3 190 126 SEK (–6 325 613), och resultat per aktie uppgick till -0,04 SEK (–0,15).
  • Kvartalets kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till 2 123 671 SEK (-9 283 184).

 

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Alf Eriksson utsedd till Chief Product and Portfolio Officer.
  • InCoax Networks AB meddelar byte av Certified Adviser till Vator Securities AB.

 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • InCoax Networks AB stärker ledningsgruppen med Jakob Tobieson som Chief Operations Officer, COO.
Close Menu