InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari – mars 2022

Regelbundna beställningar från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören och fortsatta diskussioner med en Nordamerikansk Tier-1 operatör. Stort intresse för nya produkten D2501.

 

Finansiell utveckling 

Januari – mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 688 149 SEK (5 170 689), fortsatt högre omsättning än föregående år, drivet av försäljning till en USA-baserad Fiber/LAN-operatör.
 • Rörelseresultatet uppgick till -6 293 170 SEK (-7 110 805), en förbättring drivet av en ökad försäljning och en positiv bruttovinst.
 • Resultat efter skatt uppgick till -6 325 613 SEK (–7 131 222), och resultat per aktie uppgick till
  –0,15 SEK (–0,26).
 • Kvartalets kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten 13 334 602 SEK (-7 404 655).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Erhåller ytterligare order på 2 MSEK från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
 • InCoax offentliggör utfallet för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2021.
 • Mats Svensson utses till interim CFO.
 • InCoax offentliggör nya finansiella mål.
 • InCoax erbjuder kostnadseffektiv fiberåtkomst genom brittiska Housing Associations’ Charitable Trust (HACT).
 • InCoax säkrar ytterligare order på 2 MSEK från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.

 

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • InCoax erhåller följdorder på ytterligare 3 MSEK från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
Close Menu