InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari – mars 2020

Stora framsteg i arbetet med att etablera samarbeten med större operatörer samt ingått tre distributörs- och VAR-avtal, varav två i Nordamerika.

Finansiell utveckling

Januari – mars 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 241 767 SEK (958 386), vilket motsvarar en minskning med 72 procent gentemot samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet uppgick till –17 371 881 SEK (–14 805 760), en minskning framförallt drivet av organisationstillväxt samt kostnader avseende avgångsvederlag för tidigare Vd.
 • Resultat efter skatt uppgick till –17 411 159 SEK (–14 848 232), och resultat per aktie uppgick till –0,95 SEK (–1,20).
 • Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet uppgick till –17 122 806 SEK
  (–794 774).

Väsentliga händelser under kvartalet

Februari

 • NetNordic installerar gigabitnätverk på hotell i Göteborg, baserat på In:xtnd™.

Mars

 • Jörgen Ekengren utses till ny VD för bolaget den 17 mars 2020.
 • Nytt återförsäljaravtal med svenska Barcom.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

April

 • Översyn av kostnader till följd av Covid-19 pandemin samt ändring av datum för årsstämma och publicering av årsredovisning.
 • Valberedningen föreslår Kevin Foster till ny styrelseledamot.
 • VAR-avtal med systemintegratören Hirschmann Multimedia för Nederländerna och Belgien.
 • Helge Tianien utsedd till ny Head of Product Management, Marketing & Sales.
 • Emil Bendroth utsedd till ny CFO.
 • Distributörs- och VAR avtal med TDL för Kanada.
 • Erhöll Tillväxtverkets godkännande av bidrag för korttidsarbete vilket nu genomförts.

Maj

 • Bryggfinansiering säkrad om 15 MSEK.
 • Distributörs- och VAR-avtal med Core för USA.
 • VAR-avtal med Anedis för Tyskland.
Close Menu