InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari – juni 2022

Samarbetet med Google Fiber fortsätter enligt plan. Ny affärsmöjlighet med den amerikanska Tier-1-operatören under diskussion och med potentiell order under 2022.

 

Finansiell utveckling 

April – juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 140 375 SEK (4 854 654), omsättningen i linje med föregående år, drivet av försäljning till en USA-baserad FiberLAN-operatör.
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 051 549 SEK (-5 730 826), en förbättring drivet av en ökad avsättning till anläggningstillgångar och en positiv bruttovinst.
 • Resultat efter skatt uppgick till -5 076 491 SEK (–5 760 364), och resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK (–0,16).
 • Kvartalets kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till -11 021 625 SEK (25 360 137).

Januari – juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 9 828 524 SEK (10 025 343), omsättningen i linje med föregående år, drivet av försäljning till en USA-baserad FiberLAN-operatör.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 344 719 SEK (-12 841 631), en förbättring drivet av en ökad avsättning till anläggningstillgångar och en positiv bruttovinst.
 • Resultat efter skatt uppgick till -11 402 103 SEK (–12 891 586), och resultat per aktie uppgick till -0,28 SEK (–0,35).
 • Kvartalets kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till 2 312 976 SEK (17 955 482).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • InCoax erhåller följdorder på ytterligare 3 MSEK från den USA-baserade FiberLAN-operatören.
 • Kevin Foster lämnar styrelsen för InCoax på 2022 Årsstämma.
 • Tobias Lennér väljs in i styrelsen för InCoax på 2022 Årsstämma.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • InCoax Networks AB informerar om dialog med Tier-1, affärsläget och kommunicerar uppdaterade finansiella mål.
Close Menu