InCoax Networks AB:s delårsrapport, januari – juni 2021

Stadigt ökande orderingång och förbättrat resultat

Finansiell utveckling

April–juni 2021

•Nettoomsättningen uppgick till 4 854 654 SEK (440 445), fortsatt mycket högre omsättning än föregående år, drivet av fakturering till en USA-baserad
Fiber/LAN operatör.
• Rörelseresultatet uppgick till –5 730 826 SEK (–14 623 807), en förbättring drivet av ökad försäljning, aktivering av utvecklingskostnader samt lägre personalkostnader.
• Resultat efter skatt uppgick till –5 760 364 SEK (–14 696 125), och resultat per aktie uppgick till –0,16SEK (–0,80).
• Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet förbättrades till 25 360 137 SEK (908 106)

Januari–juni 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 10 025 343 SEK (682 212), vilket är den högsta faktureringen under ett halvår i företagets historia. Detta är drivet av faktureringen till en USA-baserad Fiber/LAN operatör.
• Rörelseresultatet uppgick till –12 841 631 SEK (–31 995 688), en förbättring drivet av ökad försäljning, aktivering av utvecklingskostnader samt lägre personalkostnader
• Resultat efter skatt uppgick till –12 891 586 SEK (–32 107 284), och resultat per aktie uppgick till –0,35 SEK (–1,75).
• Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för perioden förbättrades till 17 955 482 SEK (-16 214 700).

Väsentliga händelser under kvartalet

• InCoax erhåller två ordrar om totalt 5 MSEK från USAbaserad Fiber/LAN-operatör.
• InCoax tar ytterligare order på 6,4 MSEK från USA baserad Fiber/LAN operatör.
• InCoax genomför en av huvudägarna Saugatuck Invest AB fullt ut garanterad företrädesemission på 41 163 592,50 SEK före emissionskostnader.
• InCoax intensifierar lagd marknads- och kommunikationsstrategi genom deltagande i paneldebatt med ledande aktörer inom bredbandsteknologi såsom;
Broadband Forum, British Telecom och Verizon/MoCA. Ytterligare artiklar publiceras med stort genomslag i fackpressen och kostnadseffektiv riktad marknadsföring genom sociala medier.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

• Emil Bendroth är åter i tjänst som ordinarie CFO.
• Morten Werther rekryteras som ny Utvecklingschef och medlem av ledningsgruppen. Tillträder tjänsten den 23 augusti.
• Ny produkt för den växande XGS-PON marknaden förlanseras på mässan Fiber Connect 25-28 juli i Nashville, USA.                            

Close Menu