InCoax Networks AB:s Bokslutskommuniké 2021

InCoax gör sitt starkaste år någonsin.

Ramavtal med USA-baserad Fiber/LAN-operatör och stort intresse för InCoax nya produktlinje

Finansiell utveckling

Oktober – december 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 3 246 032 SEK (2 720 249), fortsatt högre omsättning än föregående år, drivet av försäljning till den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
• Rörelseresultatet uppgick till –7 813 550 SEK (–8 637 219), en förbättring drivet av en ökad försäljning och en positiv bruttovinst.
• Resultat efter skatt uppgick till –7 912 078 SEK (–8 662 689), och resultat per aktie uppgick till -0,19 SEK (–0,32).
• Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för kvartalet var negativt, dock genomfördes en framgångsrik nyemission, kapitalet inbetalades i början på året 2022. Kvartalets kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten -12 626 544 (13 999 744).

Helår 2021
• Nettoomsättningen uppgick till 20 894 597 SEK (3 788 463), vilket är den högsta årliga försäljningen i företagets historia. Detta är drivet av försäljning till den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
• Rörelseresultatet uppgick till –24 331 925 (–57 405 382), en förbättring drivet av ökad försäljning, en positiv bruttovinst samt lägre personalkostnader.
• Resultat efter skatt uppgick till –24 496 941 SEK (–57 822 219), och resultat per aktie uppgick till –0,60 SEK (–2,11).
• Kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten för perioden uppgick till -5 167 841 SEK (-12 643 002).

Väsentliga händelser under kvartalet

• Den USA-baserade Fiber/LAN-operatören inleder tester av InCoax D2501 kontrollenhet.
• Nordamerikansk Tier1-operatör har framgångsrikt genomfört fälttester av InCoax MoCA AccessTM systemlösning.
• InCoax ingår Master Purchase Agreement med den USA-baserade Fiber/LAN-operatören Google Fiber Inc.
• Erhåller följdorder på 3,6 MSEK från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

• Erhåller ytterligare order på 2 MSEK från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.
• InCoax offentliggör utfallet för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 2021.
• Mats Svensson utses till interim CFO.
• InCoax offentliggör nya finansiella mål.
• InCoax erbjuder kostnadseffektiv fiberåtkomst genom brittiska Housing Associations’ Charitable Trust (HACT).
• InCoax säkrar ytterligare order på 2 MSEK från den USA-baserade Fiber/LAN-operatören.