InCoax Networks AB:s delårsrapport, april – juni 2023

InCoax mer än fördubblade försäljningen under det andra kvartalet 2023 jämfört med motsvarande period under förra året. InCoax är fortsatt engagerade i två långt framskridna förfrågningar båda med stor potential.

Finansiell Utveckling 

April–juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 9 318 146 SEK (4 140 375), omsättningen i linje med budget, drivet av försäljning till en USA-baserad FiberLAN-operatör.
  • Rörelseresultatet uppgick till -6 316 637 SEK (-5 051 551), en förändring drivet av en mindre avsättning till anläggningstillgångar men kompenseras samtidigt av en positiv bruttovinstmarginal.
  • Resultat efter skatt uppgick till -6 472 333 SEK (–5 076 493), och resultat per aktie uppgick till -0,09 SEK (–0,12).
  • Periodens kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till -11 331 218 SEK (-11 021 625).

Januari–juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 22 249 808 SEK (9 828 524), omsättningen i linje med budget, drivet av försäljning till en USA-baserad FiberLAN-operatör.
  • Rörelseresultatet uppgick till -9 399 145 SEK (-11 344 718), en förbättring drivet av en ökad avsättning till anläggningstillgångar och en positiv bruttovinst.
  • Resultat efter skatt uppgick till -9 662 459 SEK (–11 402 103), och resultat per aktie uppgick till -0,13 SEK (–0,28).
  • Periodens kassaflöde inkl. finansieringsverksamheten uppgick till -9 207 547 SEK (-20 304 808).

Väsentliga händelser under kvartalet

  • InCoax Networks AB stärker ledningsgruppen med Jakob Tobieson som Chief Operations Officer, COO.
  • InCoax erhåller tilläggsorder på 5 MSEK från den USA-baserade FiberLAN-operatören.
Close Menu