InCoax Årsstämma 2024 (13 juni)

Aktieägarna i InCoax Networks AB (publ), org. nr 556794-1363, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 13 juni 2024 kl 9.00.

InCoax Årsstämma 2024 (13 juni)

 • InCoax Årsstämma 2024 13 juni signerat
 • Dagordning
 • InCoax_Instruktion och arbetsordning för valberedningen_förslag2024
 • InCoax_Förslag till emissionsbeslut_2024_final
 • InCoax_ Kallelse AGM2024_final
 • Incoax AGM 2024 PR-notice-of-agm_eng translation_final
 • Fullmaktsformulär – FINAL_24
 • Valberedningens förslag inför årsstämman 2024 och valb. mot. yttrand
 • Årsredovisning 2023 (SVE)
 • Annual Report 2023 (ENG)
 • Rättelse: InCoax Networks AB:s Årsredovisning 2023
 • Correction: InCoax Networks AB Annual Report 2023