InCoax Årsstämma 2023

Aktieägarna i InCoax Networks AB (publ), org. nr 556794-1363, var kallade till årsstämma torsdagen den 15 juni 2023 kl 9.00.

InCoax årsstämma 2023 (15 juni)

 • InCoax Årsstämma 2023 15 juni signerat
 • Förslag Teckningsoptioner_2023-2026 slutlig version
 • Valberedningens-forslag-och-motiverade-yttrande-_för publicering
 • Incoax Notice AGM 2023 for publication
 • Incoax Kallelse Årsstämma 2023 för publicering
 • Fullmaktsformulär – FINAL_23
 • Förslag till beslut om emissionsbemyndigande__för publicering
 • Förslag till beslut om ändring av Bolagsordningen_publicering
 • 2022_AR_Incoax_SVE_signerad
 • 2022_AR_Incoax_SVE_final
 • 2022_AR_Incoax_ENG_final