InCoax Årsstämma 2022

Aktieägarna i InCoax Networks AB, org. nr 556794-1363, var kallade till årsstämma torsdagen den 16 juni 2022.

InCoax årsstämma 2022 (16 juni)

 • Bilaga 4 Röstlängd 20220616
 • årsredovisning
 • Dagordning
 • Röstsedel Saugatuck Incoax Bolagsstämma 2022
 • Röstsedel Svensson Incoax Bolagsstämma 2022
 • Bolagsstämma InCoax 20220616_signerad
 • Årsstämma i InCoax Networks AB 2022
 • Incoax notice AGM 220617_final (eng version)
 • Incoax Kallelse Årsstämma 220617_final
 • Förslag till beslut om emissionsbemyndigande_Final
 • Formulär för förhandsröstning – 220516_Slutlig version
 • Valberedningens förslag och motiverade yttrande _220518_Slutlig version
 • Fullmaktsformulär – Final