InCoax Årsstämma 2021

Aktieägarna i InCoax Networks AB (publ), org. nr 556794-1363, var kallade till årsstämma tisdagen den 15 juni 2021.

InCoax årsstämma 2021 (15 juni)

 • AGM 2021 Bilagor
 • Protokoll_Arsstamma_2021_incoax_20210623 (003) – signed
 • Revisionsberättelse InCoax 2020
 • Ersättningsrapport 2020 210602
 • Ersättningspolicy Incoax final
 • Fullmaktsformulär – final
 • Incoax-agm2021 emissionsbemyndigande final
 • Incoax-agm2021-beslut-om-BO final
 • Formulär för förhandsröstning – final
 • Incoax-agm2021-pr-notice-of-agm_eng translation_final
 • Incoax Kallelse_2021AGM_final