Extra bolagsstämma 20 november 2018

Vid extra bolagsstämma den 20 november 2018 beslutades bland annat om att göra Bolaget publikt och om inrättande av ett teckningsoptionsprogram för anställda i Bolaget.