InCoax Networks AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, incoax.com.

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2019 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, incoax.com.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
15 maj 2020, kl. 16.15 CET.

För ytterligare information:
Jörgen Ekengren, VD, InCoax Networks AB
jorgen.ekengren@incoax.com
+46 73- 899 55 52

Menü schließen