Börsintroduktion

Välkommen att teckna aktier i InCoax Networks AB (publ) i samband med listningen på Nasdaq First North

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kort om InCoax Networks AB (publ)

InCoax Networks AB (publ) (”InCoax” eller ”bolaget”) utvecklar innovativa lösningar för bredbandsanslutningar med Gigabit-hastighet. InCoax tillhandahåller nästa generations smarta och hållbara nätverksprodukter och lösningar till världens ledande leverantörer av bredbandstjänster. InCoax grundades år 2009 och är idag det första bolaget i världen som har tagit fram produkter och lösningar för bredbandsaccess över koaxiala nätverk baserat på MoCA Access™. InCoax har sedan 2016 varit drivande vid utvecklandet av MoCA Access™ 2.5 standarden och är idag aktiv medlem och representerat i styrelsen för Multimedia over Coax Alliance (MoCA®) och bolagets nya produktgeneration, In:xtnd™, bygger på denna standard varigenom bredband med Gigabit-hastighet möjliggörs. En operatör kan med In:xtnd™ erbjuda sina kunder samma prestanda som med fiber, till en bråkdel av kostnaden.

Erbjudandet i sammandrag
 

Erbjudandepris

20,00 SEK

Värdering före erbjudandet

171,1 MSEK

Anmälningsperiod

Avslutad (28 nov–12 dec 2018)

Erbjudandets storlek

24,0 MSEK

Teckningsförbindelser

50 procent

Offentliggörande av utfallet

14 dec 2018

Likviddag för avräkningsnotor

18 dec 2018

Beräknad första dag för handel

2019-01-03. Se pressmeddelande.

Handelsplats

Nasdaq First North

Lägsta antal aktier för teckning

275

Bakgrund och motiv

Bredbandsbranschen är snabbrörlig och under ständig utveckling. Kunderna är på oavbruten jakt efter snabbare och mer stabil uppkoppling, vilket skapar stora möjligheter för de aktörer som kan erbjuda kvalitativa och kostnadseffektiva lösningar. Att stora delar av befolkningen globalt dessutom saknar fiberanslutning, samtidigt som koaxialkablar redan finns indragna i de flesta byggnader, skapar mycket stor potential för en aktör som InCoax.

Det finns idag ett antal olika teknologiska plattformar, varav en är MoCA Access™. MoCA Access™ 2.5 är en ny standard som möjliggör bredband med Gigabit-hastighet i det befintliga koaxiala nätverket, en marknadpotential om upp till 500 miljoner lägenheter i bland annat EU, Kina och USA enligt bolagets bedömning. Standarden skapar förutsättningar för att hastigheter upp till 2,5 Gigabit per sekund (”Gbps”) ska kunna uppnås. InCoax nya produktgeneration, In:xtnd™, bygger på den nya standarden och bolaget har, enligt sin egen bedömning, en first mover-fördel om upp till två år då man är drivande vad gäller teknologisk utveckling på MoCA Access™ 2.5-standarden. Tillsammans med övriga medlemmar inom samarbetsorganisationen MoCA® arbetar InCoax även aktivt för att MoCA Access™ ska bli en av de ledande plattformarna.

Under 2018 har InCoax lanserat sin fjärde produktgeneration, In:xtnd™, vilken når hastigheter om upp till 2,5 Gbps nedströms och 2,0 Gbps uppströms. Detta innebär att de kunder som använder InCoax produkter kommer att kunna erbjuda konsumenten samma tjänster och samma kvalitet som i en ren fiberlösning, fast till en betydligt lägre kostnad. Inför den kommande kommersialiseringen har InCoax fortsatt stärka sin organisation genom att rekrytera bland annat ny VD, CFO, CSO, CMO och COO. Dessa har bred kompetens av produktlanseringar, produktutveckling och är redo att föra in bolaget i en ny fas.

Med tanke på den fortsatta utvecklingen av befintliga och kommande produkter och tekniska lösningar är bolagets bedömning att det nuvarande rörelsekapitalet inte är tillräckligt för bolagets aktuella behov den kommande tolvmånadersperioden. Därför har styrelsen beslutat att genomföra Erbjudandet, vilket tillsammans med nuvarande likvid är tillräckligt för de aktuella behoven den kommande tolvmånadersperioden.

Förutsatt ett fulltecknat Erbjudande tillförs bolaget 24 MSEK före emissionskostnader. Emissionslikviden kommer till mer än 50 procent att användas till kommersialiseringen av den fjärde generationens produkter. Resterande likvid kommer att användas till produktutveckling och rörelsekapital. Kapitalanskaffningen och listningen på Nasdaq First North förväntas främja bolagets utveckling och fortsatta tillväxt. En listning av bolagets aktier på Nasdaq First North bedöms dessutom ha en positiv effekt på InCoax relationer till samarbetspartners, transaktionsflöde och potentiella kunder.

Mer information på: